HAWAE  Educatie & Hulporganisatie

Kennis vergaren en eenheid vormen

 

Hawae vrouwengroep is opgericht door twee moslima's op 15 maart 2009 met als voornaamste doel om doorlopende Arabische- & Koranlessen  te bieden. Hawae wil vooral de lessen geven aan beginners en gevorderden, waardoor de mogelijkeid wordt geboden je kennis omtrent de Arabische taal  te vergroten en mede daardoor  de Koran veel beter te begrijpen en niet meer afhankelijk te zijn van slechts vertalingen uit de Koran. Hawae verzorgt de koranlessen inclusief tadjweed (korrekte uitspraak). De lessen worden gegeven door kwalitafieve hoogopgeleide zusters. De lerares van de gevorderden heeft   haar studie bij de Al Azhaar in Egypte afgerond. De lerares van de beginners heeft een islamitische studie aan de Ben Msik Sidi Otman universiteit gevolgd in Casablanca te Marokko.

Hawae wil mogelijkheden bieden om  zusters in nood te ondersteunen . Hawae geeft naast de lessen ook zoveel mogelijk hulp aan  zusters in nood, bij tijdelijke verlaging van het inkomen , voedselpakketten, verwijzingen naar andere hulpbronnen in Nederland.

Hawae biedt hulp d.m.v. gelden op te halen voor nationale en internationale projecten  in Egypte, Marokko, Somalie, Indonesie etc.  

De projecten bestaan uit bijv. waterpijpen en kranen aanleggen, moskeeen onderhouden , medicatie voor de armen,  waterputten bouwen, schoolprojecten voor minderbedeelden , sturen van rolstoelen en andere medische benodigdheden, weeshuizen te ondersteunen door voedsel te doneren en  onderhoud te kunnen verzorgen. 

Hawae werkt nauw samen met andere organisaties in de landen aldaar die ons regelmatig op de hoogte houden waar het geld aan uitgegeven wordt.

Een bijzonder project waar Hawae ook mee gaat beginnen is  pleegkinderen te laten opnemen in islamitische gezinnen. Nauw kontakt met diegene die een opleiding heeft gevolgd deze acties te ondernemen. 


Samenvattend doelstellingen waar Hawae zich mee bezighoudt :

1 - Arabische- &  Koranlessen iedere zondag in Amsterdam Noord

2 - Hulpprojecten in verschillende landen zoals armen en wezen  ondersteunen d.m.v.   

     voedsel doneren en weeshuizen onderhouden, watertoevoer pijpen verbinden

     om kranen aan te leggen, moskeeen onderhouden, hulpbehoevenden ondersteunen. 

3 - Uitzoeken en ondersteunen om Islamitische Pleeggezinnen te regelen.

 4 - Hawae start binnenkort ,na een cursus te hebben gevolgd in Utrecht, ter 

      ondersteuning voor bekeerlingen. Verder willen we onze dawah activiteiten 

       uitbreiden inshAllah